Natallia Hersche na wolności po 17 miesiącach w więzieniu

Więźniarka polityczna Natallia Hersche została zwolniona z więzienia bez uprzedniego zawiadomienia. O uwolnieniu Hersche poinformował osobiście prezydent Szwajcarii Iñazio Cassis, który wyraził radość, że wysiłki dyplomatyczne zakończyły się sukcesem.

Należy przypomnieć, że niedawno Szwajcaria wysłała na Białoruś ambasadora. Christine Honegger Zolotukhin wręczyła kopie listów uwierzytelniających ministrowi spraw zagranicznych Uładzimirowi Makiejowi. Szwajcarskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznaczyło jednak, że ów gest nie jest uznaniem prawomocności Łukaszenki.

Obywatelka Szwajcarii i Białorusi spędziła w więzieniu 17 miesięcy. Stanowczo odmówiła napisania prośby o ułaskawienie do Aleksandra Łukaszenki i wielokrotnie rozpoczynała strajki głodowe z powodu nieznośnych warunków w areszcie. Uwolnienie więźniarki politycznej okazało się niespodzianką nawet dla jej brata Henadzia. Z siostrą spotkał się już na lotnisku, gdzie przywieziono ją jeszcze w odzieży więziennej. Kilka godzin później Natallia Hersche opuściła Białoruś.

Back to top button