2022-02-18
Наталья Херше в аэропорту Минск-2.

Więźniarka polityczna Natallia Hersche została zwolniona z więzienia bez uprzedzenia. Uwolnienie Hersche zostało ogłoszone osobiście przez prezydenta Szwajcarii Iñazio Cassis, który wyraził radość, że wysiłki dyplomatyczne zakończyły się sukcesem

Proszę przypomnieć, że Szwajcaria wysłała niedawno ambasadora na Białoruś. Christine Honegger-Zolotukhin wręczyła kopie swoich referencji ministrowi spraw zagranicznych Uładzimirowi Makiejowi. Szwajcarskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznaczyło jednak, że ten gest nie jest uznaniem prawomocności Łukaszenki.

Szwajcarsko-białoruski obywatel spędził za kratkami 17 miesięcy. Stanowczo odmówiła napisania prośby o ułaskawienie do Aleksandra Łukaszenki i wielokrotnie podejmowała strajki głodowe z powodu nieznośnych warunków w areszcie. Uwolnienie więźnia politycznego okazało się niespodzianką nawet dla jej brata Giennadija. Z siostrą spotkał się już na lotnisku, gdzie przywieziono ją w więziennej szacie. Kilka godzin później Natallia Hersche opuściła Białoruś.