„Wiersze zza krat” – nowy projekt wsparcia białoruskich więźniów politycznych

Inicjatywa „Volnya Pashtouki” i Narodowa Ambasada Białorusi w Brazylii uruchomiły stronę internetową pod tytułem „Wiersze zza krat”. Na stronie publikowane są wiersze napisane przez represjonowanych Białorusinów w więzieniach wraz z tłumaczeniem na różne języki, a także opowiadano historie ich autorów.

Wiersze i biografie 30 autorów już są dostępne na stronie w trzech językach: białoruskim, angielskim i portugalskim. Wkrótce planowane jest dodanie innych wersji językowych i większej ilości wierszy. Niektórzy z autorów to osoby, których twórczość była znana jeszcze przed więzieniem, inni zaczęli pisać wiersze odbywając karę pozbawienia wolności. Wielu z nich jest już znanych naszym czytelnikom: dziennikarze Andrei Aliaksandrau, Katsiaryna Andrejewa i Igor Łosik, prawnik Maksim Znak, działaczka na rzecz praw człowieka Marfa Rabkova, aktywistka Ksenia Syramalot, bloger Siarhiej Cichanouski i inni. Poprzez link na stronie internetowej można wysłać do nich list lub pocztówkę online.

Twórcy projektu za jego pomocą chcą zwrócić większą uwagę na problemy represjonowanych Białorusinów i Białorusinek oraz zebrać pieniądze na przekazy dla niesprawiedliwie uwięzionych osób. Zbiórka odbywa się na platformie BYSOL, a wszystkie datki są przekazywane inicjatywie Dissidentby, która zajmuje się pomocą więźniom politycznym i ich rodzinom. W zamian za darowiznę można otrzymać pocztówki lub artykuły handlowe. Na Białorusi jest co najmniej 1 463 więźniów politycznych, z czego ponad 80 to działacze kultury.

Back to top button