Białoruscy więźniowie polityczni w 2022 roku

Aparat represji białoruskiego totalitaryzmu nie zwalnia tempa. W 2022 roku nadal trwały zatrzymania umotywowane politycznie i tortury, wszczęto kolejne postępowania karne i wzrosła liczba więźniów politycznych. Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna” przytacza statystyki dotyczące więźniów politycznych za rok 2022.

W 2022 roku na Białorusi w sprawach karnych umotywowanych politycznie skazano 1242 osoby. Wśród nich jest 942 mężczyzn i 300 kobiet.

Według obrońców praw człowieka więźniowie polityczni odbywali karę w następujących miejscach: 532 osoby w koloniach karnych, 258 osób na tzw. „chemii” (ograniczenie wolności w postaci prac przymusowych ze skierowaniem do ośrodków typu zamkniętego), 6 osób w zakładach poprawczych, 38 osób w więzieniu, 2 osoby w areszcie domowym. Działaczom praw człowieka nie jest znane miejsce pobytu co najmniej 145 osób.

Łączna liczba lat, na które skazano więźniów politycznych w 2022 roku: pozbawienie wolności – 2501 lat i 3 miesiące, ograniczenie wolności w postaci prac przymusowych ze skierowaniem do ośrodków typu zamkniętego – 452 lata i 2 miesiące, ograniczenie wolności w postaci prac przymusowych bez skierowania do ośrodków typu zamkniętego – 893 lata i 6 miesięcy, areszt tymczasowy – 5 lat i 7 miesięcy.

70 osób skazano na 10 lub więcej lat pozbawienia wolności. Najdłuższy wyrok – 25 lat – otrzymał Mikołaj Autuchowicz.

Na koniec 2022 roku skazano 15 małżeństw.

Wśród więźniów w roku 2022 znalazło się 108 działaczy kultury, 32 przedstawicieli mediów, sześciu adwokatów i sześciu obrońców praw człowieka z organizacji „Wiosna”. Wśród tych ostatnich jest laureat Pokojowej Nagrody Nobla 2022 roku Aleś Bialacki, którego proces rozpoczął się w 2023 roku.

Wśród więźniów politycznych jest co najmniej 25 emerytek i emerytów, z których najstarsza ma 74 lata. W więzieniu przebywają 74 osoby niepełnosprawne lub ciężko chore.

KGB umieściło co najmniej 148 więźniów politycznych na swojej tzw. liście „terrorystów”.

253 więźniów politycznych odbyło swoje wyroki w całości i zostało zwolnionych.

Back to top button