Malanka Media

„Malanka Media” to platforma medialna, która codziennie publikuje rzetelne i obiektywne wiadomości o najważniejszych wydarzeniach na Białorusi. Filmy Malanka.Doc opowiadają o ruchu protestacyjnym na Białorusi, trudnej sytuacji więźniów politycznych, drodze życiowej laureata Nagrody Nobla Alesia Bialackiego i jego współpracowników z Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna”, a także legendarnej aktywistce Ninie Bagińskiej.

malanka.media

Back to top button