Białorusini wydalani z Ukrainy z powodu nieważnych paszportów

Jak podaje Malanka Media, białoruscy uchodźcy mieszkający w Ukrainie coraz częściej spotykają się z problemem uzyskania zezwoleń na pobyt w tym kraju. Według Państwowej Służby Migracyjnej w 2023 roku wobec 85 obywateli Białorusi sporządzono protokoły o wykroczeniu administracyjnym. Powodem tego stały się ich paszporty, które utraciły ważność.

Trzech Białorusinów deportowano.

Państwowa Służba Migracyjna Ukrainy podkreśla, że kwestia istnienia podstaw do pociągnięcia tych osób do odpowiedzialności administracyjnej za takie wykroczenie jest rozpatrywana indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

Należy zauważyć, że po protestach 2020 roku Ukraina stała się jednym z najpopularniejszych kierunków emigracji Białorusinów. Pomimo wybuchu wojny obywatele Białorusi wciąż tam mieszkają, wielu z nich zostało wolontariuszami lub zgłosiło się na ochotnika do Sił Zbrojnych Ukrainy. Niestety, nawet tacy Białorusini mają problemy z legalizacją w Ukrainie.

Back to top button