Swiatłana Cichanouska laureatką Międzynarodowej Nagrody Pokoju Tipperary 2022

Międzynarodowa Nagroda Pokoju Tipperary jest przyznawana co roku osobom publicznym, które w szczególny sposób przyczyniły się do wsparcia pokoju. W tym roku nagroda zostanie wręczona Swiatłanie Cichanouskiej w uznaniu jej starań na rzecz promowania demokracji i wspierania prawa do wyrażania opinii, zrzeszania się i zgromadzeń na Białorusi. Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się w maju.

Wśród innych znakomitych postaci, którzy otrzymali nagrodę za zasługi dla pokoju, są m.in. były prezydent RPA Nelson Mandela, były Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-Moon i były prezydent USA Bill Clinton. Martin Quinn, honorowy sekretarz Międzynarodowej Konwencji Pokoju w Tipperary, skomentował ich tegoroczną decyzję:

„Tortury i okrutne traktowanie mężczyzn, kobiet i dzieci na Białorusi, a także system niesprawiedliwych i zamkniętych procesów sądowych oraz więzienie osób wypowiadających się przeciwko reżimowi, na co zwróciła uwagę pani Cichanouska, uwypukliły brutalność reżimu Łukaszenki i jego rozprawianie się z protestującymi i wypowiadającymi się przeciwko niemu”.

Cichanouska, która została zaocznie skazana przez białoruski „sąd” na 15 lat więzienia, zauważyła, że nagroda jest „niesamowitym wsparciem dla ruchu demokratycznego na Białorusi i setek tysięcy aktywistów, którzy stawiają opór tyranii w kraju. Daje to nadzieję tysiącom więźniów politycznych, którzy cierpią w białoruskich więzieniach za swoją prawdę, za swoje pragnienie wolności i przestrzegania wartości demokratycznych”.

Swiatłana Cichanouska w dzieciństwie spędzała wakacje w Tipperary w ramach programów charytatywnych pomagających ludziom mieszkającym na terenach dotkniętych promieniowaniem po katastrofie w Czarnobylu.

Back to top button