W białoruskiej elektrowni jądrowej planowany jest zamach terrorystyczny?

Ukraiński wywiad poinformował, że rosyjskie służby specjalne planują na Białorusi szereg zamachów terrorystycznych, w tym w białoruskiej elektrowni jądrowej. Na razie nikt inny nie potwierdził tych danych.

Według informacji Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy w najbliższym czasie na terytorium Białorusi planowane jest przeprowadzenie serii katastrof technogennych w obiektach infrastruktury krytycznej. Potencjalne miejsca przeprowadzenia zamachów to obiekty w pobliżu granic z Polską, Litwą i Ukrainą. Jednym z głównych celów jest białoruska elektrownia jądrowa w Ostrowcu.

Wywiad donosi, że rosyjskie służby specjalne są zaangażowane w opracowywanie i realizację aktów terrorystycznych, podczas gdy białoruskie KGB o tym po prostu poinformowano. Jednostki KGB, Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych i białoruskiej straży granicznej zostały już postawione w stan gotowości. Za zamachy terrorystyczne rzekomo odpowiedzialni będą obywatele państw członkowskich NATO i Ukrainy, aby w ten sposób zaangażować armię białoruską w wojnę w Ukrainie po stronie agresora i wpłynąć na opinię publiczną białoruskiego społeczeństwa.

Białoruska elektrownia jądrowa w Ostrowcu, otwarta w 2020 roku, została zbudowana według rosyjskiego projektu i za rosyjskie pieniądze. Według międzynarodowych ekspertów prace budowlane przeprowadzono z rażącym naruszeniem norm technologicznych i środowiskowych. Bezpośrednio po uruchomieniu elektrowni doszło do kilku poważnych awarii, którym towarzyszyły wybuchy urządzeń. Parlament Europejski nazwał białoruską elektrownię jądrową źródłem zagrożenia dla Unii Europejskiej i wyraził ubolewanie, że Białoruś rozpoczęła eksploatację elektrowni pod Ostrowcem bez uwzględnienia wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Back to top button