Postępowanie karne za nakręcenie filmu historycznego

Jak podaje „Belsat”, przeciwko reżyserce filmu historycznego „Kastuś Kalinowski” Woldze Szwied wszczęto postępowanie karne. Zdaniem struktur siłowych, poprzez stworzenie tego filmu reżyserka nawołuje do nienawiści na tle etnicznym.

Kastuś (Konstanty) Kalinowski był znanym białoruskim i polskim rewolucjonistą, publicystą i poetą, który mieszkał na terenie obecnej Białorusi w XIX wieku. Walczył o uwolnienie ziem białoruskich spod panowania Imperium Rosyjskiego. W 1863 r. Kalinowski stanął na czele powstania przeciwko władzy rosyjskiej, które zostało brutalnie stłumione przez rosyjskiego generała Murawjowa, a jego samego skazano na śmierć. Kalinowski mówił: „Narodzie, wtedy tylko będziesz żyć szczęśliwie, kiedy nad tobą Moskala nie będzie”.

W świetle współczesnych wydarzeń, a mianowicie wojny w Ukrainie i stłumionych przy wsparciu Putina protestów na Białorusi, film nabrał szczególnej aktualności, dlatego Komitet Śledczy nie mógł go pominąć. Już wiadomo, że główny bohater filmu, historyk Wasil Hierasimczuk, opuścił Białoruś z powodu prześladowań ze strony władz. Z kolei, Wolha Szwied nie otrzymała żadnego wezwania, ponieważ mieszka na stałe za granicą.

Back to top button