„Droga do wolności”: konferencja białoruskich sił demokratycznych w Kijowie

Jak informuje Malanka Media, 29 listopada w Kijowie odbyła się konferencja „Droga do wolności”, której głównym celem było omówienie strategii wyzwolenia Białorusi. W konferencji wzięli udział główni aktorzy białoruskich sił demokratycznych.

Organizatorzy konferencji „Droga do wolności” są pewni, że „sukcesy militarne Ukrainy stworzą nową architekturę bezpieczeństwa w regionie, w ramach której Białoruś pod presją Ukrainy pozbędzie się rosyjskiej obecności wojskowej ze swojego terytorium. Otworzy to drogę do zmian na Białorusi”.

Według organizatorów głównym celem wydarzenia jest „stworzenie strategii wyzwolenia Białorusi i platformy koordynującej realizację owej strategii”. Na konferencji poruszone zostały również kwestie gwarancji powrotu uczestników ruchu narodowowyzwoleńczego, a także odszkodowań dla ofiar reżimu i więźniów politycznych.

W skład komitetu organizacyjnego konferencji wchodzą przedstawiciele pułku im. Konstantego Kalinowskiego, ruchu „Wolna Białoruś”, Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego, Narodowego Zarządu Antykryzysowego, biura Swiatłany Cichanouskiej, Rady Koordynacyjnej, „Karty’97” i in.

Czego można się spodziewać po konferencji?

Wiceprzewodnicząca Międzynarodowej Komisji Rady Koordynacyjnej Palina Brodzik opowiedziała, że uczestnicy konferencji omówili kwestie wyzwolenia Białorusi i relacje w białoruskim środowisku politycznym, a także stosunki białorusko-ukraińskie. Oczekuje się, że na konferencji zostaną zaprezentowane zgromadzone dokumenty białoruskiego środowiska eksperckiego dotyczące relacji z Ukrainą.

Da nam to podstawę do dalszych działań i podjęcia kolejnych kroków ku sobie z naszymi ukraińskimi partnerami — zarówno z politykami, jak i ze społeczeństwem obywatelskim. Jednym z naszych celów jest sprawienie, żeby białoruskie siły demokratyczne były postrzegane jako niezależny podmiot białoruskiej polityki i wiarygodny partner Ukrainy w walce z rosyjskim ekspansjonizmem.

Anatol Labiedźka, doradca Swiatłany Cichanouskiej do spraw reformy konstytucyjnej i współpracy międzyparlamentarnej, uważa, że tworzenie koalicji czy zjednoczenie nie polegają na zrobieniu zdjęcia, na którym będą przykładowo Cichanouska, Pazniak czy pułk Kalinowskiego.

Zjednoczenie jest właśnie kierunkiem działalności i odpowiedzialności. Swiatłana Cichanouska, która otrzymała od Białorusinów prawomocny mandat, powinna być odpowiedzialna za komponent polityczny, białoruscy ochotnicy, w tym pułk Kalinowskiego, — za komponent wojskowy, niezależne media i blogerzy — za informacyjny, a odpowiednie fundacje i obrońcy praw człowieka — za solidarność i pomoc. Ostatnim kierunkiem jest praca nad pozytywną alternatywą dla nowej Białorusi: na przykład opracowanie reformy konstytucyjnej. O tym będę mówił ja.

Czy pułk im. Konstantego Kalinowskiego staje się strukturą polityczną?

Przedstawiciele pułku Kalinowskiego wielokrotnie deklarowali swoje ambicje polityczne. Pułk planuje nominować własnych działaczy politycznych. W ubiegłym roku pułk Kalinowskiego został uznany przez deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy za „przedstawicieli białoruskiego narodu”. Jednocześnie pułk uznaje Swiatłanę Cichanouską za przedstawicielkę białoruskiego narodu, ale stwierdza, że struktura ruchu narodowowyzwoleńczego wymaga restrukturyzacji. Przypominamy, że w czerwcu 2023 roku pułk Kalinouskiego i biuro Swiatłamy Cichanouskiej rozpoczęły współpracę w celu skoordynowania wysiłków na rzecz wyzwolenia Białorusi. Żołnierze pułku są gotowi do współpracy ze wszystkimi przedstawicielami sił demokratycznych, lecz uważają, że priorytetem działalności ruchu demokratycznego powinny być kwestie bezpieczeństwa i obronności.

Back to top button