Uwięzionym studentom odmawia się korespondencji

Według Zrzeszenia Białoruskich Studentów jedenastu studentów i jeden wykładowca, skazani w „sprawie studentów”, nie otrzymują żadnych listów ani kartek, z wyjątkiem nadawanych przez bliskich krewnych. Zrzeszenie informuje również, że wszystkie listy zawierające wizerunki serc są niszczone przez cenzurę.

Obecnie na Białorusi 53 studentów uznano a więźniów politycznych, w tym członkini Rady Koordynacyjnej Alanę Gebremariam, wolontariuszki “Wiosny” Ksenię Syramalot i Marfę Rabkovą, jak również obywatelkę Rosji Sofię Sapiegę, którą zatrzymano po przymusowym lądowaniu samolotu linii Ryanair. Artem Bayarski, 20-letni student wydziału chemii i wielokrotny laureat stypendiów, otrzymał najsurowszy wyrok: został skazany na pięć lat kolonii o zaostrzonym rygorze rzekomo za to, że był administratorem czatu protestacyjnego.

Back to top button