2022-02-13
Alana Gebremariam, archive image.

Według Stowarzyszenia Białoruskich Studentów, jedenastu studentów i jeden nauczyciel, skazani w „sprawie studenckiej”, nie otrzymują żadnych listów ani kartek, z wyjątkiem tych, które przysyłają bliscy krewni. Stowarzyszenie informuje również, że wszystkie listy zawierające wizerunki serc są niszczone przez cenzurę.

Obecnie 53 studentów jest uznanych za więźniów politycznych na Białorusi, w tym członkini Rady Koordynacyjnej Alana Gebremariam, wolontariuszki „Viasna” Ksenia Syramalot i Marfa Rabkova, jak również obywatelka Rosji Sofia Sapega, zatrzymana po przymusowym wejściu na pokład samolotu linii Ryanair. Artem Boyarski, 20-letni student chemii i wielokrotny stypendysta, otrzymał jeszcze najsurowszy wyrok: został skazany na pięć lat kolonii o zaostrzonym rygorze rzekomo za to, że był administratorem czatu protestacyjnego.