Polski prawnik składa wniosek przeciwko Łukaszence w Hadze

Warszawski prawnik Tomasz Wiliński przy wsparciu Narodowego Zarządu Antykryzysowego złożył pozew przeciwko Łukaszence i przedstawicielom kilku białoruskich struktur siłowych do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

Pozew zawiera 160 stron uzasadnienia prawnego i 40 tysięcy stron dokumentów w załączniku. Został złożony w imieniu dużej liczby obywateli Białorusi, w tym kierownika NZA Pawła Łatuszki. Kancelaria Wilińskiego w swoim wniosku wzywa prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze do wszczęcia śledztwa. Oprócz Aleksandra Łukaszenki, jako podejrzanych wymienia przewodniczącego KGB Iwana Tertela, dowódcę wojsk wewnętrznych Mikołaja Karpenkowa i innych funkcjonariuszy resortu bezpieczeństwa.

Według Pawła Łatuszki jeszcze przed wyrokiem Międzynarodowy Trybunał Karny ma prawo wydać nakaz aresztowania i po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów wszcząć poszukiwanie przedstawicieli reżimu przez Interpol.

Pod koniec grudnia Tomasz Wiliński złożył podobny pozew do Prokuratury Krajowej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podejrzenia popełnienia zbrodni ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości przez Aleksandra Łukaszenkę i jego wspólników.

Back to top button