2022-02-01

Warszawski prawnik Tomasz Wiliński, wspierany przez Ludowe Biuro Antykryzysowe, złożył wniosek przeciwko Łukaszence i przedstawicielom kilku białoruskich struktur władzy do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze

Wniosek zawiera 160 stron uzasadnienia prawnego i 40 tysięcy stron dokumentów w załączniku. Wniosek został złożony w imieniu dużej liczby obywateli Białorusi, w tym szefa NAU Pawła Łatuszko. Kancelaria Wilińskiego w swoim oświadczeniu wzywa prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze do wszczęcia śledztwa. Oprócz Aleksandra Łukaszenki, jako podejrzanych wymienia się przewodniczącego KGB Iwana Tertela, dowódcę wojsk wewnętrznych Nikołaja Karpenkowa i innych urzędników bezpieczeństwa.

Według Pawła Łatuszko, „jeszcze przed wyrokiem Międzynarodowy Trybunał Karny ma prawo wydać nakaz aresztowania i po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów uznać przedstawicieli reżimu za poszukiwanych przez Interpol.

Pod koniec grudnia Tomasz Wiliński złożył podobny wniosek do Prokuratury Krajowej RP w sprawie podejrzenia popełnienia ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości przez Aleksandra Łukaszenkę i jego wspólników