Wzrost represji: na Białorusi we wrześniu w sprawach umotywowanych politycznie skazano 114 osób

Według danych Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna”, we wrześniu 2022 roku w sprawach umotywowanych politycznie skazano co najmniej 114 osób, w tym 23 kobiety. To o 16 osób więcej niż w ubiegłym miesiącu.

79 osób trafiło do więzienia w ramach odbywania kary. Zostały skazane na karę pozbawienia wolności w łącznym wymiarze 412 lat. 6 września miejski sąd w Mińsku wydał surowe wyroki wobec 10 więźniów politycznych: od 6 do 17 lat. Wśród nich była działaczka na rzecz praw człowieka i koordynatorka wolontariuszy „Wiosny” Marfa Rabkova, którą skazano na 15 lat, co jest najdłuższym wyrokiem w politycznie umotywowanej sprawie wśród kobiet.

7 osób skazano łącznie na 17 lat prac przymusowych w koloniach karnych. Kolejne 28 osób skazano na karę ograniczenia wolności poprzez wykonywanie prac przymusowych bez skierowania do ośrodków typu zamkniętego. Wysokość kar grzywny dla 31 osób wyniosła łącznie około 1 313 300 dolarów, czyli prawie czterokrotnie więcej niż grzywny za sierpień. „Wiosna” nadal dokumentuje przypadki tortur i niehumanitarnego traktowania więźniów politycznych. Zatrzymane i aresztowane z powodów politycznych osoby są przetrzymywane w nadmiernie przepełnionych celach i są pozbawione opieki medycznej, spacerów, listów i paczek.

We wrześniu Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna” uznało za więźniów politycznych kolejne 44 osoby, według stanu na dzień 1 października było ich 1 324, z kolei w dniu 10 października w białoruskich więzieniach przebywało już 1 348 więźniów politycznych.

Back to top button