Swiatłana Cichanouska ogłosiła stworzenie Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego

W wyniku konferencji „Nowa Białoruś”, która odbyła się w Wilnie 8-9 sierpnia, Swiatłana Cichanouska ogłosiła decyzję o stworzeniu Zjednoczonego gabinetu przejściowego, którego celem będzie:

  • Obrona niepodległości i suwerenności Republiki Białorusi, reprezentacja interesów narodowych Białorusi. Realizacja faktycznej deokupacji Białorusi.
  • Przywrócenie prawa i porządku konstytucyjnego.
  • Opracowanie i realizacja metod mających na celu zakończenia bezprawnego utrzymywania władzy przez reżim Łukaszenki, zabezpieczenie przejścia władzy od dyktatury do demokracji oraz stworzenie warunków do przeprowadzenia wolnych i uczciwych wyborów.
  • Opracowanie i wdrożenie rozwiązań niezbędnych do osiągnięcia demokratycznych zmian na Białorusi.

W wyniku działań Gabinetu powinni zostać uwolnieni wszyscy więźniowie polityczni.

Cichanouska mianowała pierwszych kandydatów na okres 6 miesięcy: Pawła Łatuszkę na przedstawiciela Gabinetu ds. tranzytu władzy, Aleksandra Azarowa na przedstawiciela Gabinetu ds. przywrócenia prawa, Walerego Kowalewskiego na przedstawiciela Gabinetu ds. zagranicznych i Walerego Sachaszczyka na przedstawiciela Gabinetu ds. obrony i bezpieczeństwa narodowego.

Cichanouska zaznaczyła, że Gabinet będzie się rozszerzał, a kandydatury będą zatwierdzane przez Radę Koordynacyjną. Liderka demokratycznej Białorusi podkreśliła, że ruch potrzebuje więcej głosów kobiet. „To właśnie dzięki kobietom zmiany stały się możliwe”, – powiedziała Swiatłana.

Także podczas konferencji komitet ogranizacyjny uchwalił deklarację o celach i wartościach białoruskiego zjednoczonego ruchu, oświadczenie popierające Ukrainę i krytykujące antypolską kampanię reżimu, oraz Kodeks Etyczny sił demokratycznych.

Swiatłana Cichanouska zapowiedziała uruchomienie aplikacji „Cyfrowa Białoruś”na jesieni, a także reformę Rady Koordynacyjnej we wrześniu. Do października obiecuje także powiedzieć, jak może być zrealizowany plan pomocy od Unii Europejskiej w wysokości trzech miliardów euro, a do listopada przedstawić koncepcje reform gospodarki i prawa.

Back to top button