Polska zmienia przepisy wizowe, aby chronić Białorusinów przed prześladowaniami

Zasady wydawania Karty Polaka w Polsce mają zostać zmienione tak, że nie będzie można stwierdzić ze znaku na wizie, że osoba przekraczająca granicę posiada kartę Polaka. „Zmiany w procedurze wydawania wiz są jednym z kroków w kierunku ograniczenia prześladowań mniejszości polskiej na Białorusi” skomentowała decyzję polskiego MSW doradczyni do spraw prawnych Swiatłany Cichanouskiej Kristina Richter.

„Obecnie projekt uchwały Ministerstwa jest na etapie konsultacji społecznych i musi zostać przyjęty w odpowiednich komisjach. W tej chwili nie jest podpisany i nie został jest przyjęty” — wyjaśnia Kristina. Ale już teraz należy zwrócić uwagę, jak ogromne znaczenie ma ten krok dla Białorusinów o polskich korzeniach. Wcześniej Białorusini z Kartą Polaka otrzymywali wizę z oznaczeniem D18 na naklejce wizowej. To dawało przedstawicielom reżimu możliwość przypuszczenia posiadania polskiego pochodzenia i samej Karty, co wywoływało wiele pytań i przyciągało uwagę. Niektórym Białorusinom na granicy proponowano nawet „dobrowolną” rezygnację z Karty Polaka.

Dzięki tym zmianom wizy otrzymają numer D23. Oznacza to, że trudniej będzie je odróżnić od innych kategorii odbiorców wiz — uczestników programu Poland Business Harbor i członków ich rodzin, a także turystów. Dla Białorusinów jest to naprawdę znacząca zmiana, ponieważ nawet jedno przekroczenie granicy z tego typu wizą może doprowadzić do tego, że dana osoba znajdzie się pod obserwacją przedstawicieli reżimu. „Podnieśliśmy tę kwestię na spotkaniach grupy roboczej przy MSW Polski i cieszymy się, że nasza propozycja zostanie wdrożona” — wyjaśnia Kristina Richter.

„Reżim Łukaszenki niemal od początku swojego istnienia jest wrogo nastawiony wobec osób mających polskie pochodzenie. Po 2020 roku wszystkie polskie szkoły zostały zamknięte, a liderzy polskich stowarzyszeń, tacy jak Andrzej Poczobut, zostali skazani na karę więzienia. Zmiany w procedurze wydawania wiz Białorusinom o polskich korzeniach będą krokiem we właściwym kierunku, sprzyjającym zmniejszeniu skali prześladowań mniejszości polskiej na Białorusi”.

Back to top button