Centrum Praw Człowieka „Wiosna” jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i użytecznych inicjatyw wśród Białorusinów

Stowarzyszenie „Centrum Nowych Idei” zaprezentowało badanie w sprawie cyfrowej transformacji białoruskiego oporu demokratycznego. Dzięki temu ujawniono wyniki badania ankietowego Białorusinów na platformie „People’s Poll” na temat rozpoznawalności oraz oceny przydatności białoruskich inicjatyw obywatelskich, a także zaangażowania respondentów w ich działalność. W tekście badania nie wspomniano o Centrum Praw Człowieka „Wiosna”, ale w niektórych rankingach zajmuje czołowe miejsce, więc „Wiosna” analizuje i wyciąga ważne wnioski na podstawie tego badania.

Badacze przeprowadzili sondaż za pomocą platformy ,,People’s Poll” w czerwcu 2023 roku. Wzięło w nim udział 1200 użytkowników, z których ponad 95%, według socjologów, znajdowało się na Białorusi.
Spośród inicjatyw obywatelskich zaproponowanych respondentom, Centrum Praw Człowieka ,,Wiosna” było trzecim najbardziej znanym po ,,Pułku Kalinowskiego” i ,,Cyber Partyzantach” – 88,8% ankietowanych określiło go jako znanego.

Według oceny przydatności działania Centrum Praw Człowieka ,,Wiosna” zajęła drugie miejsce po „Pułku Kalinowskiego” — zadeklarowało to 81,5% ankietowanych.

Działacze z Centrum Praw Człowieka ,,Wiosna” zauważają, że pozytywna ocena jest dla nich bardzo ważna, a zwłaszcza fakt, że oceny znajomości i przydatności nie wykazują poważnej luki. Warto zauważyć, że działalność organizacji jest uważana za niemal równie przydatną zarówno przez Białorusinów na Białorusi, jak i poza jej granicami – odpowiednio 86% i 91% osób, które wiedzą o Centrum Praw Człowieka ,,Wiosna'”. Pod względem tego wskaźnika organizacja zajmuje pierwsze miejsce wśród badanych inicjatyw.

Jak podkreślają działacze praw człowieka, ich aktywność nie byłaby tak skuteczna, gdyby nie byli wspierani przez Białorusinów: jak zauważyli respondenci, 5% ankietowanych w kraju i 23% ankietowanych spoza Białorusi uczestniczyło w ich działaniach i udzielało im pomocy.

Wsparcie to daje działaczom Сentrum Praw Człowieka ,,Wiosna” siłę do dalszego działania, pomimo faktu, że organizacja dzieli los niepokornych Białorusinów: dwadzieścia lat temu pozbawiono ich rejestracji, władze prześladują obrońców praw człowieka tylko za obronę i ochronę praw człowieka. Pięciu członków zostało uwięzionych, organizacja i jej zasoby informacyjne zostały uznane za ,,ekstremistyczne” materiały i formację, zostali zmuszeni do opuszczenia Białorusi, ale pozostają białoruską organizacją praw człowieka i walczą o prawa i wolności Białorusinów.

Back to top button