2022-02-17

Więzień polityczny Uładzimir Mackiewicz zakończył czternastego dnia głodówkę. Zażądał zmiany środka zapobiegawczego, skierowania sprawy do sądu i wyznaczenia terminu rozprawy. Mackiewicz przebywa za kratkami od sierpnia 2021 roku. Od wieczora 14 lutego odmówił przyjmowania wody i podjął suchą głodówkę, po której jego stan znacznie się pogorszył. Wezwany lekarz podał Mackiewiczowi kroplówkę i wstrzyknął mu witaminy

Rano 17 lutego stało się wiadome, że więzień polityczny złożył pisemne oświadczenie o przerwaniu strajku głodowego. Według jego adwokata, podczas rozmowy ze śledczym Mackiewicz doszedł do wniosku, że jego sprawa posunęła się do przodu. Czy żądania Mackiewicza zostały spełnione, pozostaje niejasne. Wyraził nadzieję, że strajk głodowy nie będzie musiał być wznowiony.