Białorusini na emigracji nie będą mogli uzyskać paszportów

Reżim Łukaszenki wydał dekret zakazujący Białorusinom na emigracji wyrobienia nowych paszportów. Białoruskie siły demokratyczne ujawniły, w jaki sposób próbują rozwiązać problem wydawania paszportów.

Białorusini, którzy wyjechali z powodu represji politycznych, nie będą mogli odnowić paszportów w innym kraju poprzez złożenie wniosku w ambasadzie. Teraz paszport i inne dokumenty prawne można uzyskać tylko na Białorusi według miejsca zameldowania — a większość tych, którzy wyjechali, nie może wrócić do kraju, ponieważ grozi im areszt i lata pozbawienia wolności.

Według Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych „każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny”. Organizacje praw człowieka ostro potępiły rażące łamanie praw Białorusinów. „Ta kolejna „drakońska” inicjatywa białoruskich władz jest wyraźnie skierowana przeciwko krytykom reżimu na emigracji” — mówi Anastasiia Kruope, badaczka z Human Rights Watch.

„Może to spowodować, że tysiące Białorusinów na wygraniu pozostaną bez dostępu do ważnych dokumentów tożsamości podczas ich pobytu za granicą lub będą narażeni na prześladowania polityczne, jeśli będą musieli wrócić na Białoruś w celu wyrobienia dokumentów” — podkreślają działacze z Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosny”

Białoruskie siły demokratyczne planują stworzyć alternatywę dla paszportu białoruskiego — paszport Nowej Białorusi. Jego projekt jest już gotowy. Swiatłana Cichanouska powiedziała, że paszporty Nowej Białorusi będą wydawane od początku 2024 roku. Również liderka białoruskich sił demokratycznych wezwała kraje Unii Europejskiej do pomocy Białorusinom. Zaproponowała uznanie ich paszportów, które w tym czasie wygasły, i przedłużenie zezwoleń na pobyt.

„To dla nas krytyczna sytuacja. Potrzebujemy wsparcia społeczności międzynarodowej i ONZ” — powiedziała Swiatłana Cichanouska.

Obecnie białoruskie siły demokratyczne prowadzą negocjacje z Komisją Europejską i krajami UE w celu oficjalnego uznania nowego paszportu, który jest sporządzany zgodnie ze wszystkimi normami ICAO. Poza tym została uruchomiona strona internetowa pashpart.org z informacjami o paszportach cudzoziemców i innych podobnych dokumentach, które Białorusini mogą uzyskać w różnych krajach.

Back to top button