Oskarżeni w sprawie Cichanowskiego powinni zapłacić policji 8,5 mln euro na rzecz policji

Sześciu oskarżonych w „sprawie Cichanowskiego” skazanych na kary od 14 do 18 lat będzie zobowiązanych wypłacić policji 22 miliony rubli (około 8 450 000 euro) za dodatkowy czas służby podczas powyborczych protestów.

„Zwróćcie uwagę na skalę tego wszystkiego. Wcześniej kwota 'sądowa’ wynosiła — tylko 1 mln dolarów dla sześciu osób. Kto zwraca uwagę na takie szczegóły. Zdecydowano się jeszcze 'dodać'”, — Marina Adamowicz komentuje wiadomość, którą otrzymała w liście od swojego męża, więźnia politycznego Mikołaja Statkewicza.

Siarhiej Cichanouski, skazany na 18 lat więzienia, był pierwszym niezarejestrowanym kandydatem na prezydenta, który został aresztowany w 2020 roku. Został zatrzymany dwa miesiące przed wyborami, 29 maja, podczas pikiety mającej na celu zbieranie podpisów. Podczas protestów, które rozpoczęły się po wyborach 9 sierpnia 2020 r., był już uwięziony. Pozostali oskarżeni w sprawie to: Mikałaj Statkiewicz, Igor Łosik, Władzimir Cyganowicz, Arciom Sakow i Dmitrij Popow — zostały również zatrzymane jeszcze w maju i czerwcu 2020 roku.

Back to top button