Organizacja Right Livelihood wydała oświadczenie w ONZ w sprawie zniszczenia społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi

Jak informuje Centrum Praw Człowieka „Wiosna”, na 54. sesji Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie fundacja Right Livelihood wydała oświadczenie o zastraszaniu i represjach wobec obrońców praw człowieka współpracujących z ONZ. W raporcie Sekretarza Generalnego ONZ stwierdzono, że wzrosła liczba przepisów mających na celu ograniczenie działalności społeczeństwa obywatelskiego, a także nasiliło się śledzenie obrońców praw człowieka i inwigilacja ich w sieci.

„W świetle tych tendencji zwróciliśmy uwagę Rady na sytuację obrońców praw człowieka na Białorusi, gdzie aktywiści cierpią z powodu systematycznych represji, przepisów wymierzonych w organizacje społeczeństwa obywatelskiego i bezprawnego uwięzienia”, deklaruje Right Livelihood.

W raporcie wspomniano, że Centrum Praw Człowieka „Wiosna”, które wraz ze swoim przewodniczącym Alesiem Bialackim otrzymało w 2020 roku nagrodę Right Livelihood Award „Za niewzruszoną walkę o urzeczywistnienie demokracji i praw człowieka na Białorusi”, ucierpiało z powodu represji wobec społeczeństwa obywatelskiego. Aktywistom, którzy zostali zmuszeni do ucieczki z kraju, grożą teraz zaoczne sądy i pozbawienie obywatelstwa. Represyjne prawo Białorusi niemal całkowicie zniszczyło społeczeństwo obywatelskie. W sierpniu 2023 r. „Wiosnę” uznano za „formację ekstremistyczną”, co ułatwiło władzom ściganie osób związanych z tą organizacją.

Right Livelihood zadaje pytanie przewodniczącemu Rady Praw Człowieka ONZ, „w jaki sposób ONZ i międzynarodowe organizacje pozarządowe mogłyby lepiej zareagować na te trendy i zmniejszyć ryzyka dla współpracujących z nimi obrońców praw człowieka?”,

Back to top button