Parlament Europejski: Białoruś powinna być uznana za terytorium okupowane

24 listopada Parlament Europejski zagłosował za przyjęciem rezolucji potępiającej represje wobec opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz aktywny udział Białorusi w rosyjskiej agresji zbrojnej w Ukrainie.

Rezolucja podtrzymuje stanowisko białoruskiej opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego, że Białoruś powinna zostać uznana za terytorium okupowane lub de facto okupowane, i popiera ich żądania natychmiastowego wycofania wojsk rosyjskich z Białorusi i Ukrainy. Parlament Europejski zaznacza, że Łukaszenka i jego poplecznicy powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne w Ukrainie przed Międzynarodowym Trybunałem. Rezolucja wzywa kraje Unii Europejskiej i Komisję Europejską do nałożenia na Białoruś takich samych sankcji, jakie zostały nałożone na Rosję w związku z wojną w Ukrainie, oraz do ustalenia reżimu prawnego umożliwiającego konfiskatę majątku Łukaszenki i wszystkich osób zaangażowanych w represje, aby skierować te środki na wsparcie ofiar tych represji. Rezolucja wzywa również Radę do nałożenia sankcji na firmy działające na Białorusi, które wykorzystują w swoich łańcuchach dostaw pracę przymusową więźniów.

Europosłowie popierają stworzenie Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego ministrów Białorusi ze Swiatłaną Cichanouską na czele. Jest to pierwsze udokumentowane międzynarodowe uznanie Gabinetu na takim szczeblu. Ponadto posłowie do Parlamentu Europejskiego wezwali państwa Unii Europejskiej do przygotowania procedur postępowania w przypadku Białorusinów, którzy mogą zostać pozbawieni obywatelstwa białoruskiego przez białoruski reżim, oraz do udzielenia wsparcia mieszkającym w krajach Unii Białorusinom, których dokumenty tracą ważność i którzy nie mogą ich odnowić, ponieważ nie mogą wrócić na Białoruś. Parlament Europejski podkreśla, że systematyczne represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw człowieka ze strony białoruskiego reżimu mają na celu uciszenie wszelkich pozostałych niezależnych głosów na Białorusi. Reżim Łukaszenki nadal stosuje tortury, a więźniowie polityczni są przetrzymywani w nieludzkich warunkach.

Back to top button