Łukaszenka jest coraz bliżej Trybunału w Hadze. Co o tym wiemy?

Zastępca szefa Zjednoczonego Gabinetu Tymczasowego Pawieł Łatuszka oraz przedstawiciele Narodowego Zarządu Antykryzysowego odwiedzili biuro prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze i przekazali drugą część materiałów dotyczących udziału Łukaszenki i jego otoczenia w zbrodniach wojennych polegających na nielegalnym przemieszczaniu ukraińskich dzieci, Malanka Media opowiada.

Przekazane dokumenty wskazują na hierarchię relacji „przełożony-podwładny” pomiędzy Łukaszenką i jego pomocnikami. Nowe materiały obejmują:

  • dodatkowe dowody na zaangażowanie Łukaszenki w nielegalną deportację ukraińskich dzieci;
  • dowody udziału w przestępstwie przywódców i członków szeregu białoruskich i rosyjskich organizacji;
  • szczegóły tzw. programu rehabilitacyjnego, który zawierał elementy politycznego reedukowania ukraińskich dzieci.

Materiały zostały wzbogacone o nowe dowody na to, że dzieci nie zostały przewiezione do obozu w celu leczenia lub rehabilitacji medycznej, natomiast zostały poddane propagandowej manipulacji.

„Zamiast rehabilitacji dzieci uczestniczyły w intensywnym programie zajęć, który zawierał elementy politycznej, a mianowicie antyukraińskiej, prołukaszenkowskiej i prokremlowskiej reedukacji i militaryzacji ukraińskich dzieci” — dodają przedstawiciele zespołu Narodowego Zarządu Antykryzysowego.

Według służby prasowej polityka, wszystkie dowody są uzupełnione kompleksową oceną prawną indywidualnej odpowiedzialności karnej wszystkich osób zaangażowanych w przestępstwo.

„Materiały przekazane Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu zawierają dane osobowe 37 ukraińskich dzieci nielegalnie wywiezionych z terytorium Ukrainy, zidentyfikowanych przez zespół Narodowego Zarządu Antykryzysowego. Łącznie ponad 3000 ukraińskich dzieci zostało wywiezionych z ponad 20 tymczasowo okupowanych miast i osiedli Ukrainy na terytorium Białorusi, z czego ponad 2100, w tym sieroty, z wyraźnym naruszeniem norm międzynarodowego prawa humanitarnego,” — mówią przedstawiciele Narodowego Zarządu Antykryzysowego.

Ściganie Łukaszenki. Co zostało zrobione do tej pory?

Na dzień dzisiejszy zespół Narodowego Zarządu Antykryzysowego wykonał trzy kroki w celu osądzenia Łukaszenki i jego współpracowników.

  • Pierwszy krok. Przygotowano wstępny raport na temat nielegalnej deportacji ukraińskich dzieci. Który został zaprezentowany w Radzie Europy w Parlamencie Europejskim; przekazany ministrom spraw zagranicznych Ukrainy, krajów UE, Departamentowi Stanu USA; przekazany deputowanym PACE i Rady Najwyższej Ukrainy; przekazany Prokuratorowi Generalnemu Ukrainy i Komisarzowi Praw Człowieka Ukrainy; i szeroko prezentowany w światowych mediach.
  • Drugi krok. W czerwcu zespół Narodowego Zarządu Antykryzysowego, skierował do prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego zawiadomienie na podstawie art. 15 Statutu Rzymskiego w sprawie nielegalnej deportacji i transferu ukraińskich dzieci z terenów okupowanych przez Rosję na terytorium Białorusi.
  • Trzeci krok. Przekazano drugą część dokumentów z kolejnymi dowodami zbrodni wojennych Łukaszenki i jego wspólników.

Narodowy Zarząd Antykryzysowy kontynuuje poszukiwania oraz identyfikowanie ofiar tych zbrodni wojennych i ma trzy kluczowe cele:

  • Osiągnięcie zakończenia popełniania przestępstw przeciwko ukraińskim dzieciom;
  • Ułatwianie powrotu dzieci w Ukrainę;
  • Zapewnienie postawienia Łukaszenki i jego wspólników przed sądem oraz wydanie nakazu aresztu za popełnione zbrodnie wojenne.
Back to top button