sankcje wobec Łukaszenki

  • Filmy

    Wojna w Ukrainie: czy Białoruś jest współagresorem?

    W 2022 roku Rosja wykorzystała terytorium Białorusi do prowadzenia wojny z Ukrainą za pełną wiedzą i zgodą reżimu Aleksandra Łukaszenki. Z drugiej strony setki tysięcy obywateli Białorusi zaangażowało się jako…

  • Aktualności

    Czy Łukaszenka ma szansę na poprawę stosunków z UE?

    Łukaszenka apeluje do UE o relację dobrosąsiedzkie i jednocześnie militaryzuje Białoruś. Zamierza nawiązać współpracę, ale nie planuje zmiany agresywnej polityki zagranicznej i represyjnej. Czy reżim będzie w stanie ponownie zaprzyjaźnić…

Back to top button