Tysiące spraw karnych: trzy lata po sfałszowanych wyborach

Trzy lata temu, 9 sierpnia 2020 r., na Białorusi sfałszowano kolejne wybory prezydenckie. Malanka Media przedstawia w liczbach trzy lata bezprecedensowych represji.

Codziennie na Białorusi mają miejsce zatrzymania i tortury — Białorusini pod zmyślonymi pretekstami trafiają do więzień o nieludzkich warunkach. Nielegalne władze nadal walczą z emerytami, przedsiębiorcami, lekarzami, osobami niepełnosprawnymi oraz innymi Białorusinami, którzy wyrażają swój sprzeciw wobec reżimu.

Z rąk służb bezpieczeństwa zginęło co najmniej 15 osób, w tym trzy zginęły w areszcie.

Według Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna” postępowania karne i wyroki ponad 3 400 Białorusinów są umotywowane politycznie. Dziś za kratami przebywa 1 494 osób — to bezprecedensowa dla Białorusi liczba więźniów politycznych. W ciągu zaledwie trzech lat działacze na rzecz praw człowieka „Wiosny” uznali 2 427 osób za więźniów politycznych, z których 900 już odbyło swoje kary.

Więźniowie polityczni wciąż znajdują się pod silną presją w miejscach pozbawienia wolności — są przetrzymywani w karcerach, a pisma nie są im doręczane. Od niektórych więźniów politycznych nie ma wieści od pół roku. W więzieniu zginęły trzy osoby: Witold Aszurak, Mikołaj Klimowicz i Aleś Puszkin.

Dziesiątki tysięcy ludzi przez trzy lata zatrzymano na podstawie „politycznych” artykułów kodeksu postępowania administracyjnego i wciąż poddawano przemocy i torturom.

Reżim prześladuje wszystkich Białorusinów, którzy nie są lojalni wobec systemu, represje dotykają wszystkie grupy społeczne: wielodzietne rodziny, emerytów, osoby niepełnosprawne, nieletnich. Prześladowane są również konkretne grupy zawodowe: lekarze, prawnicy, obrońcy praw człowieka. Słynny białoruski obrońca praw człowieka Aleś Bialacki otrzymał Nagrodę Nobla przebywając w więzieniu.

W ciągu trzech lat w redakcjach mediów przeprowadzono ponad 150 przeszukań, ponad 550 dziennikarzy zostało zatrzymanych. Co najmniej 120 prawników pozbawiono prawa do wykonywania zawodu.

Od 2020 roku na Białorusi zlikwidowano co najmniej 1 372 organizacje non-profit. Wśród nich są organizacje pozarządowe, zajmujące się ochroną środowiska, udzielające pomocy kobietom dotkniętym przemocą domową, organizacje praw człowieka i wiele innych.

Back to top button