Co najmniej 76 osób skazano w lipcu w sprawach karnych związanych z protestami

Centrum obrony praw człowieka „Wiosna” odnotowało w lipcu utrzymanie się tendencji ścigania obywateli z powodów politycznych. Za lipiec „Wiosna” ma informację co najmniej o 76 osobach, których wyroki były umotywowane politycznie. Udział procentowy znanych obrońcom praw człowieka kobiet i mężczyzn, skazanych w lipcu w sprawach karnych, wynosi odpowiednio 21% i 79%.

Według danych „Wiosny”, na podstawie artykułów o zniesławieniu, których usunięcia z kodeksu karnego od dłuższego czasu żądają obrońcy praw człowieka, skazano 47% osób. 32% osób skazano na podstawie artykułów dotyczących przygotowania działań zbiorowych rażąco naruszających porządek publiczny i udziału w nich oraz zamieszek masowych. Postępowania karne wobec dwóch osób oskarżonych o zniesławienie umorzono z tytułu przedawnienia karalności.

Obrońcy praw człowieka odnotowali, że w lipcu system sądownictwa w zdecydowanej większości przypadków stosował wobec oskarżonych w sprawach karnych związanych z protestami kary pozbawienia wolności. Łącznie w lipcu, według znanych Centrum obrony praw człowieka „Wiosna” postępowań, sądy wymierzyły następujące kary:

  • 162 lata i 3 miesiące pozbawienia wolności wobec 50 osób;
  • 15 lat ograniczenia wolności przez skierowanie do zakładu karnego otwartego typu wobec pięciu osób;
  • 50 lat i 6 miesięcy ograniczenia wolności dla 21 osób;
  • kary grzywny w łącznej wysokości 29440 rubli białoruskich jako dodatkowe kary dla 10 osób skazanych na ograniczenie lub pozbawienie wolności.

Na podstawie znanych obrońcom praw człowieka wyroków w sprawach związanych z protestami w lipcu sądy zastosowały kary pozbawienia wolności w 65,79% przypadków. Karę ograniczenia wolności przez skierowanie do zakładu karnego otwartego typu orzeczono w 6,58% przypadkach. Karę ograniczenia wolności zastosowano w 27,63% wyroków.

Podsumowując, wyroki w umotywowanych politycznie postępowaniach w postaci pozbawienia wolności, umieszczenia w zakładzie karnym otwartego typu i ograniczenia wolności zapadły w 100% przypadków oskarżonych w lipcu.

Back to top button