terytorium Białorusi

  • Filmy

    Wojna w Ukrainie: czy Białoruś jest współagresorem?

    W 2022 roku Rosja wykorzystała terytorium Białorusi do prowadzenia wojny z Ukrainą za pełną wiedzą i zgodą reżimu Aleksandra Łukaszenki. Z drugiej strony setki tysięcy obywateli Białorusi zaangażowało się jako…

Back to top button