Sześciu kolejnych więźniów politycznych na Białorusi

Centrum obrony praw człowieka „Wiosna” informuje o kolejnych sześciu więźniach politycznych na Białorusi i wyjaśnia, dlaczego uważa, że wszczęte przeciwko nim sprawy są umotywowane politycznie.

Władze białoruskie nadal wykorzystują odpowiedzialność karną jako środek tłumienia obywatelskiej i politycznej aktywności oraz działań ruchu antywojennego. Przepisy karne uległy znacznemu zaostrzeniu i zostały uzupełnione o nowe elementy, które służą wyłącznie do represji politycznych. MSW i KGB uznają za ekstremistów grupy ludzi, działaczy politycznych i aktywistów, którzy dążą do zmian w polityce i krytykują działania władz białoruskich.

Julia Jurgilewicz i Daria Łosik są oskarżone o działalność ekstremistyczną. Walentego Samasiuka aresztowano za wysłanie zdjęć maszyn kolejowych na uznanym za ekstremistyczny czacie w Telegramie. Yauhen Karpau, Maksim Stasiuk i Aliaksandr Ainutdinau zostali skazani za próbę wstąpienia do armii ukraińskiej i udział w działaniach wojennych po stronie ukraińskiej.

Back to top button