Swiatłana Cichanouska: „Kwestia Białorusi powinna rozbrzmiewać wszędzie”

Liderka sił demokratycznych wystąpiła w Berlinie na pierwszym spotkaniu Związku grup „O demokratyczną Białoruś”. Takie grupy istnieją już w 22 krajach. W wydarzeniu wzięli udział szefowie grup parlamentarnych z Austrii, Francji, Gruzji, Niemiec, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Mołdawii, Norwegii, Polski, Portugalii i Hiszpanii. Byli obecni online parlamentarzyści z Irlandii, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy.

„Dziś mamy potężną międzynarodową koalicję sojuszników” – mówi Cichanouska.

Białoruska liderka wezwała do poparcia europejskich aspiracji Białorusinów:

„Unia Europejska jest dla nas jedyną alternatywą dla „russkiego miru”, będącego światem przemocy, niesprawiedliwości i tyranii. Tylko w składzie Unii Europejskiej Białoruś może zachować swoją niepodległość i zagwarantować wolność i dobrobyt wszystkim swoim obywatelom”.

Swiatłana zwróciła szczególną uwagę na zasługi białoruskich ochotników i ważność pomocy Ukrainie:

„Musimy również pomóc Ukrainie w obronie jej suwerenności i europejskiego wyboru. Wielu białoruskich ochotników oddało życie za zwycięstwo Ukrainy. Proszę dać Ukraińcom wszystko, czego potrzebują, aby wygrać wojnę. Albowiem pomagając Ukrainie, pomaga się Białorusi i vice versa. Losy naszych krajów są ze sobą powiązane. Wolna i europejska Białoruś będzie śmiertelnym ciosem dla putinowskiego planu odbudowy Imperium Rosyjskiego”.

W swoim wystąpieniu Swiatłana Cichanouska podkreśliła, że konieczne jest kontynuowanie wywierania presji na reżim i domaganie się natychmiastowego uwolnienia więźniów politycznych. Wezwała także posłów do uproszczenia procedur legalizacji Białorusinów na emigracji:

„Potrzebne jest kompleksowe rozwiązanie. Powinno ono obejmować wydawanie paszportów cudzoziemca, przedłużanie zezwoleń na pobyt oraz uproszczenie procedur legalizacji. Z naszej strony przygotowujemy się do wydania nowego białoruskiego paszportu na wzór krajów bałtyckich w czasie okupacji sowieckiej”.

„Pracujemy już nad europejską przyszłością Białorusi. Opracowaliśmy projekt nowej Konstytucji. Ma ona zagwarantować, że na Białorusi już nigdy nie będzie dyktatury. Pokazujemy Białorusinom, że państwo może być inne” — zapewnia z przekonaniem Swiatłana. „Kolejnym krokiem powinna być legitymizacja tego alternatywnego systemu władzy. A to jest niemożliwe bez międzynarodowego uznania”.

Na zakończenie swojego przemówienia Swiatłana Cichanouska wezwała uczestników do przyłączenia się do Międzynarodowego Dnia Solidarności z Białorusią 12 listopada. „Tego dnia trzy lata temu w Mińsku przez bandytów Łukaszenki został zabity 31-letni Roman Bandarenka. Ta data jest poważnym powodem, aby przypomnieć światu o Białorusi” — mówi Cichanouska.

Białoruska liderka wzięła również udział w wiecu Białorusinów przy Bramie Brandenburskiej. Wraz z nią uczestniczyli przedstawiciele organizacji „Razam”, Narodowych Ambasad Białorusi oraz organizacji Libereco, która wspiera białoruskich więźniów politycznych.

W wydarzeniu wzięło udział około stu osób, część z nich przyszła z portretami więźniów politycznych, w tym Igora Łosika, Maryny Zołatawej, Iryny Słaunikawej i innych.

W swoim wystąpieniu Swiatłana Cichanouska wezwała Białorusinów do większej aktywności w pracy z politykami i mediami — do poruszania kwestii Białorusi na wszystkich poziomach: na spotkaniach, wiecach czy konferencjach.

Back to top button