Stowarzyszenie Białoruskiego Biznesu za Granicą zorganizowało wielkie spotkanie wigilijne

21 grudnia w Warszawie odbyło się wielkie spotkanie wigilijne Białorusinów za granicą. Po raz pierwszy w ramach wydarzenia zorganizowanego przez Stowarzyszenie Białoruskiego Biznesu za Granicą (biał. skrót ABBA) spotkało się kilka białoruskich inicjatyw: fundacja solidarnościowa BYSOL, „Białoruska Rada Kultury”, „Dom Twórców” oraz Stowarzyszenie Białorusinów w Ameryce (ang. skrót ABA).

Podczas spotkania odbyło się bardzo ważne wydarzenie — inicjatywy połączyły siły, by wziąć udział w świątecznej kampanii BYSOL „Podarujmy dzieciom cud!”, mającej na celu zbiórkę środków na świąteczne prezenty dla dzieci więźniów politycznych. W ramach kampanii odbyła się również aukcja charytatywna. Organizatorów ucieszył fakt, że wielu działaczy kultury i sztuki wyraziło chęć wystawienia swoich prac na sprzedaż. Oto niektóre z prac znanych białoruskich artystów, które wystawiono na aukcji:

● Plakat Uładzimira Ceslera „Właściwy kurs…” z podpisem autora;

● Obraz „Znak bólu” artystki Cemry;

● Dzieło „Poranek w lesie” artysty Aleksandra Belskiego, którego obrazy znajdują się również w kolekcji Wiktara Babaryki;

● Obraz „Styczniowe gile” z cyklu „Ptaki z narodem” artysty Antona Radzionaua.

Źródło: t.me/domtvorcau

Łącznie na aukcji wystawiono ponad dwadzieścia dzieł sztuki, których całkowita kwota ze sprzedaży wyniosła około 4000 euro. Wszyscy uczestnicy wydarzenia przekazali darowizny o łącznej wartości ponad 2000 euro. Część środków zostanie przeznaczona na pomoc represjonowanym działaczom kultury, ale większość zostanie skierowana na wsparcie rodzin więźniów politycznych.

Wielkie spotkanie świąteczne to kolejne potwierdzenie, że nawet w trudnych okolicznościach przedstawiciele białoruskiej diaspory jednoczą się i aktywnie wspierają tych, którzy dziś najbardziej potrzebują tego wsparcia. Powodem do dumy jest fakt, że białoruski biznes za granicą wciąż realizuje koncepcję odpowiedzialności społecznej i dba nie tylko o własny rozwój, lecz także o tych, którzy dziś potrzebują pomocy.

Źródło: t.me/domtvorcau

Back to top button