„Noc Rozstrzelanych Poetów”: wydarzenia upamiętniające na całym świecie

W nocy z 29 na 30 października 1937 roku na Kurapatach pod Mińskiem doszło do tragicznego wydarzenia, w którym stalinowscy oprawcy rozstrzelali 108 białoruskich poetów, prozaików, tłumaczy, krytyków, działaczy społecznych i naukowców. Bezlitosna czystka, mająca na celu wyeliminowanie Białorusinów uznanych za ,,wrogów ludu”, trwała od 1929 do 1938 roku. W tym okresie ponad 500 wybitnych przedstawicieli świata kultury padło ofiarą tej brutalnej kampanii. Ponad 100 000 osób zostało zmuszonych do opuszczenia kraju, rozstrzelanych lub wysłanych do obozów GUŁagu.

Co roku Białorusini zbierają się, aby uhonorować pamięć tych ofiar, czytając utwory zamordowanych poetów. Zgodnie z informacjami podanymi przez niezależne media Salidarnasc, w tym roku wydarzenia upamiętniające odbywały się w co najmniej 16 krajach na całym świecie, z około 50 różnymi miejscami zaznaczonymi na zbiorczej mapie. Jednak żadne z tych wydarzeń nie miało miejsca na Białorusi. Ponadto 134 działaczy kultury przebywa obecnie w białoruskich więzieniach z powodów politycznych. Wśród nich jest jeden z założycieli pomnika w Kurapatach.

Belgia

Według informacji przekazanych przez Nasha Niva, w białoruskim kościele w Antwerpii odbyła się modlitwa za dusze przedstawicieli białoruskiej inteligencji rozstrzelanych w więzieniu NKWD w nocy z 29 na 30 października.

Litwa

W Wilnie odbyła się ceremonia upamiętniająca to wydarzenie, podczas której spotkali się zagraniczni ambasadorowie, działacze społeczni oraz wybitne osobistości ze świata sztuki i literatury. Wszyscy uczestnicy czytali wiersze autorów, którzy byli represjonowani w przeszłości oraz tych, którzy nadal zmagają się z uciskiem. Dodatkowo, w tym roku chór dziecięcy przedstawił bardzo wzruszający występ.

Polska

W Warszawskim Muzeum Wolnej Białorusi odbyło się wydarzenie literacko-teatralne z udziałem emigracyjnego zespołu teatralnego Kupałaucy podczas którego recytowano wiersze rozstrzelanych poetów. Dodatkowo w ramach wydarzenia odbył się wykład historyka Alesia Smalenczuka „Białoruś jest (nie) zastrzelona”.

Tego dnia w kościele św. Aleksandra w Warszawie, Wolny Chór wykonał pieśni inspirowane twórczością zabitych przez bolszewików Alesia Dudara, Ciszki Hartnego i Michasia Czarota, a także represjonowanych Mikoły Kulikowicza, Natalli Arsienjewej, Mikoły Rawieńskiego, Michasia Kawyla, Dzmitryja Wierasawa, Wolhi Burnos, Siarhieja Nowika-Piejuna i innych.

Szwajcaria

Członkowie białorusko-szwajcarskiego stowarzyszenia RAZAM również oddali honor pamięci rozstrzelanych białoruskich autorów.

Back to top button