Iwonka Surwiłła została ponownie wybrana na stanowisko Przewodniczącej Rady Białoruskiej Republiki Ludowej

W Pradze odbyła się XXXI sesja Rady Białoruskiej Republiki Ludowej, na której Iwonka Surwiłła została ponownie wybrana na przewodniczącą Rady BPR na kolejną sześcioletnią kadencję.

Członkowie Rady z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Republiki Litewskiej, Niemiec, Polski, Czech i Estonii omówili bieżącą działalność Rady i jej priorytety w warunkach obecnej sytuacji politycznej na Białorusi, również rozpatrzono szereg poprawek do Statutu Rady.
W przededniu sesji przyjęto oświadczenie Rady BNR gratulujące Białorusi z okazji Dnia Chwały Wojskowej i ogłaszające przyznanie 14 białoruskim żołnierzom na Ukrainie medali BNR za zasługi wojskowe.

Rada Białoruskiej Republiki Ludowej od ponad wieku zachowuje ciągłość formalną i prawną od zjazdu Wszechbiałaruskiego z 1917 r., który utworzył ją jako tymczasowy organ najwyższej władzy na Białorusi po zniknięciu Imperium Rosyjskiego.

„Ta instytucja jest unikalną białoruską wartością historyczną, strażnikiem żywej i nieprzerwanej tradycji białoruskiej państwowości oraz nezależnego białoruskiego ruchu demokratycznego” — zauważa Aleś Czajczyc, sekretarz ds. informacji, przedstawiciel Komisji Nagród Rady. — „Białoruska Republika Ludowa w 1918 roku nie zdołała zachować niepodległości, ale sam fakt jej ogłoszenia i dalszego istnienia rządu tymczasowego tego państwa jest ważnym symbolem tego, że Białorusini nadal walczą o wolność i demokrację”.

Back to top button