Były śledczy na Białorusi trafił do więzienia o zaostrzonym rygorze na 11 lat

26 grudnia skazano Jewgienija Juszkiewicza, byłego śledczego i inicjatora projektu Bychange, który zajmował się przekwalifikowaniem emerytowanych pracowników służb bezpieczeństwa i urzędników państwowych.

Jewgienij został po raz pierwszy zatrzymany w Mińsku 24 listopada 2020 roku i oskarżony o „organizację i przygotowanie akcji rażąco łamiących porządek publiczny lub aktywny udział w nich”, ale 10 dni później został zwolniony. Ponownie aresztowany 19 kwietnia 2021 roku pod zarzutem „aktu terroryzmu” i umieszczony w areszcie śledczym KGB, gdzie przez długi czas nie miał prawa do adwokata. Miesiąc przed zatrzymaniem nieznane osoby zainstalowały podsłuch w samochodzie jego ojca – Jewgienij zamieścił stosowne nagranie z rejestratora na Facebooku.

Proces trwał ponad miesiąc za zamkniętymi drzwiami. Juszkiewiczowi przypisano jednocześnie sześć przestępstw, w tym „organizację masowych zamieszek” w 2020 roku, „nawoływanie do innej nienawiści społecznej” w wywiadach i tekstach w mediach społecznościowych oraz „grożenie przemocą” kierownikowi aresztu na Okrestinie za pośrednictwem tweeta. W wyniku tego został skazany na 11 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Takiego okresu domagała się prokuratura.

Otrzymał zobowiązanie do nieujawniania informacji, tak że nie mógł nawet powiedzieć współwięźniom, o co tak naprawdę został oskarżony. Sam więzień polityczny określił swoje prześladowanie i przetrzymywanie w listach jako zemstę za zamieszczone nagranie z podsłuchu w samochodzie ojca, którym 17 marca pojechał na przesłuchanie do Komitetu Śledczego.

Chociaż proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami, Prokuratura Generalna poinformowała, że Juszkiewicz był „aktywnym uczestnikiem telegramowego czatu HATA”. O udziale Juszkiewicza w tym czacie, na którym administratorzy głównych kanałów telegramu rzekomo omawiali plan akcji protestu, wspominał Raman Pratasiewicz, za którego zatrzymanie białoruski reżim wylądował w Mińsku samolot Ateny-Vilnius w maju 2021 roku. W tym czasie Juszkiewicz był już zatrzymany. „Wiosna”: wszystko wskazuję, że obecnie został skazany za organizowanie wszystkich protestów ulicznych w 2020 roku.

W 2017 roku Jewgienij Juszkiewicz zrezygnował ze stanowiska starszego śledczego ds. przestępstw gospodarczych wydziału Komitetu Śledczego w Mińsku i podjął pracę jako programista Android. A w 2020 roku zainicjował projekt bychange.me, który pomagał w edukacji, przekwalifikowaniu sił bezpieczeństwa, urzędników państwowych i innych osób, które odeszły z pracy z powodów sumienia lub zostały zwolnione z powodów politycznych.

W maju 2021 roku Łukaszenka wydał dekret pozbawiający stopni i tytułów 80 byłych pracowników organów ścigania i prokuratury, w tym emerytowanego starszego lejtnanta sprawiedliwości Jewgienija Juszkiewicza.

Back to top button