zbiorowy Zachód

  • Aktualności

    Czy Łukaszenka ma szansę na poprawę stosunków z UE?

    Łukaszenka apeluje do UE o relację dobrosąsiedzkie i jednocześnie militaryzuje Białoruś. Zamierza nawiązać współpracę, ale nie planuje zmiany agresywnej polityki zagranicznej i represyjnej. Czy reżim będzie w stanie ponownie zaprzyjaźnić…

Back to top button