2022-03-09
Изолятор на Окрестина.

Ponad 800 osób zostało zatrzymanych na Białorusi 27 lutego 2022 r. za udział w akcjach antywojennych. Większość z nich została skazana na 15 dni.

Mieszkaniec Mińska został umieszczony w areszcie jeszcze przed referendum. Opowiedział Svobodzie o tym, czego był świadkiem w areszcie śledczym w tych dniach.

Anton (imię zmienione ze względów bezpieczeństwa) został zatrzymany 17 lutego za rozpowszechnianie „ekstremizmu” w sieciach społecznościowych. Razem z nim w celi przebywali programiści, którzy również zostali prewencyjnie zatrzymani przed referendum, rzekomo za „zakłócanie porządku”. Zostali zatrzymani według tego samego schematu: zaproszono ich na „rozmowę” z policjantem dzielnicowym, gdzie sporządzono protokół za „zakłócanie porządku” i wysłano ich do celi izolacyjnej. Od 10 do 16 osób trzymano w celi po cztery, zabierano im materace i pościel, a w nocy budzono na apel.

27 lutego, kiedy na całej Białorusi odbywały się masowe protesty przeciwko wojnie na Białorusi, wiele osób zostało przywiezionych do izolatora. Tego dnia zwykły konwój zniknął, a policja zaczęła kierować wszystkim. Z korytarza słyszałem straszne krzyki, odgłosy bicia. Ludzie byli bici za to, że stali w „niewłaściwej” pozycji. Dwadzieścia osób umieszczono w celach po cztery osoby. Jeden ciężko pobity mężczyzna trafił do celi Antona. Był wyśmiewany przez GUBOPIK za to, że odmówił udziału w „niewolniczym” filmie